Tapahtumakalenteri

SOPIEN 2.0 - Juridiikka: Työsuhdeasiat alkuvaiheessa ja työsuhteen kestäessä

SOPIEN 2.0 -hankkeen koulutus: JURIDIIKKA: Työsuhdeasiat alkuvaiheessa ja työsuhteen kestäessä (kaksiosainen)

Hoiva-ala kärsii työvoimapulasta, jolloin sopiminen korostuu. Miten teet hyvän ja selkeän työsopimuksen, jota niin työnantaja kuin työntekijä pitävät hyvänä? Miten vältät tyypillisimmät ”karikot” työsuhteissa ja työsopimus olisi kannustava? Miten toimia työsuhteissa yrityksen ongelmatilanteissa, esim. Korona-aikaan?

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietämystä alkuvaiheen toimista ja työsuhteen kestäessä, että varmistetaan hyvä työsuhde ja vältetään tyypillisimmät ”karikot” tekemällä hyvä työsopimus. Mitä perusasioita tulee tietää työntekijän palkkaamissa ulkomailta? Miten varaudut ongelmatilanteisiin ajoissa: YT-neuvottelut ja työsuhteen päättämiseen liittyvät kysymykset.

SISÄLTÖ:
Osa 1. TYÖSUHTEEN ALUSSA: REKRYTOINTI, TYÖSOPIMUS, OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TYÖSUHTEESSA (5.10, klo 13-16)
Rekrytointi
Lainmukainen ja tasa-arvoinen rekrytointiprosessi: erityisesti huomioiden yhdenvertaisuus, yksityisyyden suoja ja tietosuoja
Työsopimuksen tekeminen
Hyvä työsopimus on onnistuneen työsuhteen perusta: neuvoja hyvän työsopimuksen laatimiseen erilaisissa tilanteissa
Perehdytys ja koeaika
Mitä velvollisuuksia työnantajalle kuuluu perehdytyksen osalta?
Koeaika antaa mahdollisuuden harkintaan molemmille sopimuksen osapuolille: Miten koeaikaa käytetään oikein?
Erityiskysymys: ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen (pätevyys, luvat)-
Yleiset oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa
Työsopimuslaki ja yleiset periaatteet, mm. ehdottomat säännökset ja vähimmäisehdot ja lojaliteettivelvollisuus, direktio-oikeus, yhdenvertaisuus
Työehtosopimukset (hoiva-alaa koskien)?Alan keskeiset poikkeamat ja erityispiirteet suhteessa lkiin

Osa 2. TYÖSUHTEEN KESTÄESSÄ: TYÖAIKALAKI, YHTEISTOIMINTA, ONGELMATILANTEET, TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN (12.10.21 klo 13-16)
Työaikaan liittyvät säännökset
Työaikalaki: työaikapankki ja vaihtelevat työajat, lisä- ja ylityö
Vuosilomalaki
Työehtosopimus ja työaika
Yhteistoimintalaki
YT-neuvottelut sanan tunnetuimmassa merkityksessä (irtisanomiset) ja laajemmin
Keskeiset menettelyperiaatteet
Yleisimmät ongelmatilanteet ja niihin varautuminen
Ongelmatilanteet ja niiden ratkaisu osapuolten välillä
Neuvottelut, Sovittelu ja Varoituksen antaminen
Työsuhteen päättyminen
Työsuhteen päättäminen työntekijän aloitteesta: yleisellä tasolla
Työsuhteen päättäminen työnantajan aloitteesta
Mitä on erityisesti otettava huomioon työnantajan päättäessä työsuhteen
Henkilökohtainen peruste
Tuotannollinen ja taloudellinen peruste
Työsuhteen päättäminen sopimalla
Työsuhteen päättymisen jälkeisen riidan ratkaisu

Valmentajina toimivat kokeneet kouluttajat, työsuhdeasioihin erikoistunut Pirjo Mäkelä ja Jyrki Piiparinen Asianajotoimisto Kontturi Co Oy:sta.

Ilmoittautuminen koulutukseen alla olevasta lomakkeesta viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista. Jokaisesta henkilöstä tulee tehdä oma ilmoittautuminen (täytettävä oma ilmoittautumislomake). Ilmoittautuneille lähetetään linkki, ennen koulutusta.

Koulutus on tarkoitettu SOPIEN 2.0 -hankkeeseen osallistuville yrityksille, yhdistyksille ja sote-toimijoille. SOPIEN 2.0 -hanke järjestää työpajoja ja koulutuksia, joista ryhmäkohtaiset koulutukset sisältyvät hankkeen osallistumismaksuun.

Tervetuloa mukaan!
Hankkeeseen mahtuu vielä mukaan, lisätietoja hankkeesta: https://navitas.fi/sopien20-hanke
Löydät meidät myös Facebookista: https://www.facebook.com/sopien2hanke/

Hankehenkilöstö:
Navitas Kehitys Oy, Pekka Romppanen, pekka.romppanen@navitas.fi, p. 044 792 2639

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Ulla Piipponen,
Minna Saario, minna.saario@savonia.fi, 044 785 6589
Johanna Alastalo, johanna.alastalo@savonia.fi, p. 044 785 6046

Iisalmen kaupunki, Anne Matilainen, anne.matilainen@iisalmi.fi, p. 040 646 2113

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Matti Ylönen, matti.ylonen@savogrow.fi, 0207 464 641

Kehittämisyhtiö Witas Oy, Piia Flink-Liimatainen, piia.flink-liimatainen@witas.fi, 0400 149 934

Koulutukset toteutuvat, jos osallistujia on vähintään kolmesta eri yrityksestä (3 eri y-tunnusta).

Pidätämme oikeuden mahdollisiin koulutusten muutoksiin.AIKA 5.10.2021 13:00 - 12.10.2021 16:00
PAIKKA Verkossa
MAX. OSALLISTUJAMÄÄRÄ 50
VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄMÄÄRÄ 28.9.2021
TILAISUUDEN TYYPPI Tilaisuus
Vapaita paikkoja 32 kpl jäljellä.

Ilmoittautuminen
 
NAVITAS KEHITYS OY
Wredenkatu 8
78250 Varkaus
Puh. 029 1708 800
toimisto@navitas.fi